อ่างเก็บน้ำบ้านด่างฮัง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำบ้านด่างฮัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.90
longitude :  105.27
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านด่านฮังตรงข้ามกับโรงเรียนพังเคนพิทยา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :343