ไร่องุ่นปภัสรา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่องุ่นปภัสรา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :359