กำแพงเมืองพิชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กำแพงเมืองพิชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.2 บ้านหน้าพระธาตุใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กำแพงเมืองพิชัย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหน้าพระธาตุ หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1204 อยู่ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 45 กิโลเมตร เป็นกำแพงเมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1204

จำนวนผู้เข้าชม :536