น้ำตกแม่กระดังลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่กระดังลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม. 3ต.ยางน้ำกลัดเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :480