หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.7 ต.หนองควาย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประวัติบ้านเหมืองกุง ในอดีตก่อนหน้าที่จะเกิดชุมชนแห่งนี้งบริเวณดังกล่าวเป็นที่ราบ เชื่อมระหว่างเมืองเชียงใหม่กับชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ทางด้านใต้หลายแห่ง เช่น เวียงด้ง เวียงเถาะ เวียงแม เวียงท่ากาน เวียงมโน เวียงกุมกาม ตลอดไปจนถึงแคว้นหริภุญไชยฯ หากประมาณอายุของหมู่บ้านแห่งนี้คาดว่าคงเริ่มก่อตั้งขึ้นไม่เกินสมัยพระเจ้ากาวิละครองเมืองเชียงใหม่ ( พ.ศ.2325-2356 ) ในอดีตชาวบ้านเหมืองกุงทำเครื่องปั้นดินเผาเฉพาะที่เป็นน้ำต้นและน้ำหม้อ เพื่อใช้ในครัวเรือน และนำไปใช้ในพิธีกรรม นำไปทำบุญและหากมีเหลือก็นำไปแลกเปลี่ยนหรือขายให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้ชาวล้านนาได้ตั้งหม้อน้ำที่ชานเรือนหรือหน้าบ้านเพื่อบริการผู้สัญจรไปมาโดยจะเปลี่ยนหน้านำใหม่ในวันสงกรานต์ นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำต้นในการรับแขกและถวายพระ ซึ่งประเพณีเช่นนี้จึงทำให้เกิดการผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของที่นี่ คือ หม้อน้ำ และน้ำต้น ปัจจุบันได้มีการผลิตเพื่อขายมากขึ้น กล่าวคือ มิได้ขายเฉพาะในกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นแต่มีการทำเพื่อส่งขายทั่วไป ฉะนั้นการทำเครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง จึงมีการนำเทคนิควิธีการสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการผลิต แต่การผลิตในรูปแบบดั้งเดิมก็ยังคงมีให้เห็นกันทั่วไปในหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะตลาดส่วนใหญ่ยังมีความต้องการ และยังคงมีการสืบทอดวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของเครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านเหมืองกุง หมู่บ้านเหมืองกุงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอปต้นแบบ ของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวตลอดจนมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
การเดินทาง :  กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา บ้านเหมืองกุง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างชื่อเสียงให้กับ ตำบลหนองควาย ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุง เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้แล้วบ้านเหมืองกุงยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านโอทอปต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :853