หาดทรายลำน้ำกก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดทรายลำน้ำกก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  บ้านใหม่บัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  086-0317920
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดทรายลำน้ำกก ใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ 2 แม่น้ำกก หรือที่เรียกกันว่าขัวยาว เชื่อมต่อระหว่างตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กับตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 20 กิโลเมตร ตั้งอยู่บ้านใหม่บัวแดง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นหาดทรายใต้สะพานแม่น้ำกก ในหน้าแล้งแม่น้ำกกจะมีระดับน้ำลดลง จนเป็นเกาะทรายอยู่กลางน้ำ บริเวณริมฝั่งเป็นที่ราบมีพืชเกษตรลำน้ำกก และแนวต้นไม้อันอุดมสมบูรณ์ มองเป็นวิวภูเขาอันสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี บริเวณหาดใต้สะพานมีการจัดซุ้มลักษณะเป็นแพอยู่กลางน้ำ มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารมารับประทานบนซุ้ม หรือจะลงเล่นน้ำกกเพื่อคลายร้อน
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :2525