หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > ท่ายาง > เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเขตหม้อ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเขตหม้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเขตหม้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ตำบลกลัดหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า คือ บริเวณสถานที่ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ได้ประกาศกำหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใด การประกาศกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากระทำโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีบัญชีรายชื่อสัตว์ป่า ชนิดหรือประเภทที่ห้ามล่า เก็บ หรือทำอันตรายแก่รังนกของสัตว์ป่า ซึ่งห้ามมิให้ล่า
การเดินทาง :  ตั้งอยู่่ที่ หมู่ที่ ๒ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :395