หาดหินบ้านหินลาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หาดหินบ้านหินลาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านหินลาด หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หาดหินบ้านหินลาด มีลักษณะเป็นลานหินกว้างต่อกันเป็นพืด ยื่นเข้าไปในลำน้ำมูลบริเวณลานหินเป็นแอ่ง(ร่อง)น้ำขนาดเล็กที่ร่องน้ำมีรอยคล้ายสัตว์โบราณอยู่ทั่วไป มีจุดนั่งชมทัศนียภาพได้ที่บริเวณท่าน้ำวัดแก่งศิลาโดยสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงฤดูแล้งน้ำมูลลดลง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าชมแห่งหนึ่งในตำบลกุดชมภู
การเดินทาง :  ทางรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารประจำทาง

จำนวนผู้เข้าชม :430