หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > มัสยิดบ้านควนลังงา (มัสยิดโบราณ)
มัสยิดบ้านควนลังงา (มัสยิดโบราณ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มัสยิดบ้านควนลังงา (มัสยิดโบราณ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073467447
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มัสยิดโบราณบ้านควนลังงา (มัสยิดโบราณ) เป็นศาสนสถานในศาสนาอิสลาม มีการก่อสร้างแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมของมุสลิม ซึ่งทำให้สุเหร่าแห่งนี้มีลักษณะคล้ายกับศาลาการเปรียญของไทย
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถตู้ หรือรถทัวร์ ห่างจากสถานีรถไฟปัตตานี ประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากสถานีรถไฟนาประดู่ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :340