เขาพระเณร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาพระเณร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.72
longitude :  101.03
รายละเอียด :  เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ สมัยศรีวิชัย ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ บนเนินเขา (ควรพระเณร) อันเป็นเนินส่วนล่างสุดของเทือกเขาสันกาลาคีรี ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่งประกอบไปด้วยเนินหินดานและเนินดิน ปัจจุบันมีสวนยางพาราโดยรอบบริเวณ
การเดินทาง :  รถโดยสารประจำทาง ระยะห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :328