น้ำตกตาดหมี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดหมี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.นาพึง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่อยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  ห่างจากทางหลาวง ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :391