วัดป่าเชตะวัน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าเชตะวัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 10 ต.เจริญศิลป์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดประจำหมู่บ้าน
การเดินทาง :  เดินทางจากถนนหลัก อำเภอเจริญศิลป์ ไป อำเภอคำตากล้า ประมาณ 10 กม. วัดตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ

จำนวนผู้เข้าชม :164