วัดบ่อยายส้ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ่อยายส้ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ที่สำคัญของ ต.หนองมะโมง มีประชาชนชาว ม.3 ,ม.10 มาตักบาตรทำบุญกันเป็นประจำ
การเดินทาง :  ห่างจาก ทต.หนองมะโมง ระยะทาง 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :97