สวนสาธารณะวัดป่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะวัดป่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ต.บ้านกล้วย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.17
longitude :  100.15
รายละเอียด :  วัด
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ หรือทางเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :394