หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > สรรพยา > ชายหาดหน้าบริเวณวัดโคกเข็ม
ชายหาดหน้าบริเวณวัดโคกเข็ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ชายหาดหน้าบริเวณวัดโคกเข็ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.12 ต.ตลุก อ.สรรพยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  "ชายหาดเขื่อนเจ้าพระยาหน้าวัดโคกเข็ม ตั้งอยู่ร้ิมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นหาดทรายธรรมชาติตลอดแนวลำแม่น้ำเจ้าพระยา ในฤดูแล้ง จะมองเห็นทัศนียภาพของเขื่อนเจ้าพระยาอย่างชััดเจน มีทางลงบริเวณวัดโคกเข็ม ม.12 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
การเดินทาง :  "จากปากคลองมหาราชมายังชายหาดเขื่อนเจ้าพระยาหน้าวัดโคกเข็มฯ ระยะทาง 3 กม."

จำนวนผู้เข้าชม :455