น้ำตกธารทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกธารทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่8
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกขนาดกลาง เหมาะสำหรับท่องเที่ยวในฤดูร้อน
การเดินทาง :  เส้นทางหลวง 1187

จำนวนผู้เข้าชม :756