ปล่องเหลี่ยม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปล่องเหลี่ยม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :293