วัดมหาธาตุวรวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาธาตุวรวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อยู่ใกล้กับแม่น้ำเพชรบุรี ด้านข้างติดกับถนนนอก ส่วนด้านหน้าติดถนนดำเนินเกษม อยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.11
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดมหาธาตุวรวิหาร เป็นวัดที่มีมาแต่ครั้งโบราณไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาแต่สมัยสุโขทัย มีโบราณสถาน โบราณวัตถุอันทรงคุณค่ามากมาย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเพชร ตามคติโบราณถือว่าเมืองที่มีวัดมหาธาตุสร้างอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญ จึงเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
การเดินทาง :  อยู่ใกล้กับแม่น้ำเพชรบุรี ด้านข้างติดกับถนนนอก ส่วนด้านหน้าติดถนนดำเนินเกษม อยู่ในเขตตำบลคลองกระแชง

จำนวนผู้เข้าชม :507