อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านโคกตาดทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บนำที่ตั้งอยู่ใกล้วัดถำพระพุทธไสยาสน์ มีภูเขาล้อมรอบ เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :463