หมู่บ้านฤาษี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านฤาษี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.10 บ้านเลตองคุ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  055577311
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านเลตองคุ เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่เรียกกันว่า กะเหรี่ยงน้ำ อพยพมาจากพม่า ชาวเลตองคุนับถือลัทธิฤาษี โดยจะไม่เลี้ยงและไม่กินเนื้อสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เช่น หมู เป็ด ไก่ สัตว์ที่เลี้ยงได้มีเพียงช้าง วัว และควาย ซึ่งเอาไว้ใช้งานเท่านั้น ห้ามกินเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ มีบุญคุณ และถ้าสัตว์เหล่านี้ตายไปจะต้องทำพิธีเผาให้ด้วย ส่วนสัตว์ที่ชาวเลตองคุกินคือปลาและสัตว์ป่าที่ไม่ได้เลี้ยงไว้ นอกจากนี้ยังห้ามดื่มเหล้าด้วย หมู่บ้านเลตองคุเคร่งครัดเรื่องประเพณี ความเชื่อ และมีกฎระเบียบมากมาย ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรระมัดระวังมิให้ผิดข้อห้ามต่าง ๆ เช่น ห้ามมิให้สตรีผ่านเข้าไปยังด้านหน้าของเรือนเก็บงาช้าง ซึ่งเป็นงาช้างศักดิ์สิทธิ์ ฤาษีของชาวเลตองคุเป็นผู้ดูแลงาช้างซึ่งแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางต่าง ๆ อายุกว่า 400 ปี ยาว 1.70 ม. มีน้ำหนักรวมกว่า 40 กก. ฤาษีพำนักอยู่เฉพาะในเรือนพำนัก ห้ามบุคคลอื่นเหยียบย่างขึ้นไป ยกเว้นเฉพาะศิษย์ของฤาษี ซึ่งเป็นชายหนุ่มกว่า 50 คน ไว้ผมยาวเกล้าเป็นจุกไว้ข้างหน้า และหมู่บ้านเลตองคุมีงานประจำปี ได้แก่ งานบุญเข้าพรรษา ออกพรรษา งานบุญเผาไฟ และงานบุญสงกรานต์
การเดินทาง :  อยู่ห่างจาก อ.อุ้มผาง 100 กม. โดยสามารถใช้เส้นทางรถยนต์ไปถึงบ้านเปิ่งเคลิ่ง จากนั้นเดินเท้าผ่านเข้าไปในประเทศพม่า ข้ามแม่น้ำก่อนวกเข้าสู่ฝั่งไทย การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกะเหรี่ยงเลตองคุ ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ตชด. ที่ 347 เมื่อเดินทางไปถึงยอดเขาใกล้เขตบ้านเลตองคุจะมีปืนแขวนไว้หนึ่งกระบอก หากนักท่องเที่ยวยิงปืนหนึ่งนัด ชาวหมู่บ้านเลตองคุจะเตรียมอาหารเย็นไว้เผื่อ

จำนวนผู้เข้าชม :423