วัดทองบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทองบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ขนอนหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง ชุมชนมอญบ้านเสากระโดง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔ ตำบล ขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประวัติความเป็นมา หมู่บ้านเสากระโดง เดิมเรียกกันตามภาษามอญว่า กวานปราสาท และวัดทองบ่อ ก็มีการเรียกกันแต่เดิมว่า เพียปราสาท ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นวัดทองบ่อ เนื่องจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านในอดีต เป็นด่านขนอน (ด่านเก็บภาษีอากรในสมัยกรุงศรีอยุธยา) มีคำบอกเล่าว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการใช้เรือสำเภา ในการขนส่งสินค้า และเดินทาง เกิดเหตุอัปปางลงเรือพร้อมเสากระโดง ลอยมาติดอยู่แถวหมู่บ้านนี้ จนทำให้ผู้คนผ่านไปมา เรียกหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเสากระโดง ปัจจุบัน เสากระโดงได้เก็บรักษาไว้ ในบริเวณวัดทองบ่อ เป็นโบราณวัตถุ และสัญลักษณ์ของหมู่บ้านเสากระโดง วัฒนธรรมประเพณี ชาวบ้านในชุมชนมอญบ้านเสากระโดง เคร่งครัดในศาสนา จะร่วมถือศีลฟังธรรม ในวันพระและวันสำคัญทางศาสนา รวมทั้งร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลเข้าพรรษา ประเพณีการตักบาตรน้ำผึ้ง เทศกาลออกพรรษา การแห่โน่ แม้ที่วัฒนธรรมได้เปลี่ยนไป ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป แต่พระภิกษุสงฆ์ที่วัดทองบ่อ ยังรักษาเอกลักษณ์การสวดพระอภิธรรมภาษามอญ ตลอดมา ปูชนียวัตถุสำคัญ ๑.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดทองบ่อ ๒. พระพุทธรูปหยก อายุ ๒,๐๐๐ ปี }คัมภีร์ใบลาน , คัมถภีร์งาช้าง, คัมภีร์ใบข่อย 3.ศาลาการเปรียญ ศิลปะแบบมอญ ๕.เสากระโดงเรือสำเภา
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :415