ผายอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผายอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 ต.แม่สาบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ทางธรรมชาติสรรสร้างอย่างอัศจรรย์คือมีก้อนหินซ้อนกันคล้าย ๆ กับพระเจดีย์อินแขวนประเทศพม่า ราษฎรตำบลแม่สาบนับถือเป็นสถานที่สำคัญยึดมั่นจิตใจ รอบ ๆ ผายองมี หมู่บ้านชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง) และหมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอที่ยังคงเป็นหมู่บ้านที่คงรักษาความเป็นอยู่โดยรูปแบบดั้งเดิมไว้ โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่มีประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเมิงประมาณ 30 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก

จำนวนผู้เข้าชม :721