บ่อน้ำพุร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2 ต.โป่งน้ำร้อน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นบ่อน้ำพุร้อน ที่ผลุดออกจากพื้นดิน
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ หมู่ 2 ต.โป่งน้ำร้อน

จำนวนผู้เข้าชม :408