อ่างเก็บน้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.8 ต.ปาตังเบซาร์ อ.สะเดา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ที่ 8 ตำบลปาดังเบซาร์ สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  เดินทางโดยใช้รถยนต์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสะเดา 35 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :347