อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  บ้านหนองนาวัว หมู่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำหนองนาวัว ตั้งอยู่ที่ บ.โนนงิ้ว ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :351