วัดเหล่ายาวใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเหล่ายาวใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.เหล่ายาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีโบสถ์และวิหารที่สวยงาม
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ถนนลำพูน -ลี้เข้าแยกบ้านเหล่ายาว ผ่านบ้านเหล่ายาวเหนือ ก็จะถึงวัดเหล่ายาวใต้

จำนวนผู้เข้าชม :412