วัดป่าเจริญธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดป่าเจริญธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ถ.เชียงใหม่-ฮอด (108) หมู่ 15
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :282