ปางช้างแม่สา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปางช้างแม่สา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การอาบน้ำให้กับช้างในลำห้วยที่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินและเป็นที่ชื่นชอบของช้าง จากนั้นจะได้ชมการใส่เครื่องลากจูงไว้บนหลังช้าง เพื่อจะได้เห็นวิธีการลากซุงออกมาจากป่าหลายๆวิธีด้วยกัน
การเดินทาง :  ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม กิโลเมตรที่ 10 มีการแสดงช้างและบริการนั่งช้าง เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-14.30 น. มีการแสดงวันละ 3 รอบ คือ 8.00 น. 9.40 น. และ 13.30 น. ตั้งอยู่บนเส้นทางแม่ริม-สะเมิง กิโลเมตรที่ 10 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 120 บาท เด็กคนละ 80 บาท นอกจากนั้นยังมีหลักสูตรอบรมควาญช้าง และบริการที่พักให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

จำนวนผู้เข้าชม :1290