ป่าชุมชนซ่าเลือด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนซ่าเลือด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านยางเตี้ย ต.ห้วยยายจิ๋ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :307