ฟาร์มงูแม่สา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฟาร์มงูแม่สา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์งูที่มีในเมืองไทยและศึกษาด้านการขยายพันธุ์ มีการแสดงของงูและการรีดพิษงูให้นักท่องเที่ยวชมทุกวัน เวลา 11.30 น., 14.15 น. และ 15.30 น. ใช้เวลาแสดงประมาณ 30 นาที
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 3 เส้นทางสายแม่ริม-สะเมิง

จำนวนผู้เข้าชม :1217