วัดกอม่วง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกอม่วง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053983234
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดในหมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ บ้านกอม่วง
การเดินทาง :  ถนนป่าเห็ว-ริมปิง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์

จำนวนผู้เข้าชม :614