หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสงคราม > บางคนที > อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2
อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสรณ์สถานสงครามโลกครั้งที่ 2
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บางนกแขวก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ลูกระเบิดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งเคยเป็นบริเวณจุดพักของทหารญี่ปุ่น ในเส้นทางลำเลียงอาหารและยุทโธปกรณ์ระหว่าง กรุงเทพ-กาญจนบุรี มีการทิ้งระเบิดจากฝ่ายสัมพันธมิตร เพื่อตัดเส้นทางลำเลียงฯ หนึ่งในจำนวนนั้น เป็นระเบิดด้าน ซึ่งได้นำมาจัดแสดงไว้ ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
การเดินทาง :  - อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ถนนพระราม 2 ระยะทางประมาณ 81 กม. - ห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประมาณ 17 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :324