จุดชมวิวตะวันรอนที่หนองหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวตะวันรอนที่หนองหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ชมตะวันรอนที่หนองหาร ที่ท่าแร่ เป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามวิถีการดำรงชีวิตของชาวบ้าน โดยวันใดที่ฟ้าสดใส จะสามารถมองเห็นเมืองสกลนครได้จากจุดชมภูมิทัศน์ที่ท่าเรือท่าแร่ และเวลา 17.00 น. โดยประมาณ จะมองเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหลังเทือกเขาภูพาน
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ เข้าสู่เขตเทศบาลตำบลท่าแร่ ณ จุดชมภูมิทัศน์ ท่าเรือท่าแร่

จำนวนผู้เข้าชม :441