ภูพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.92
longitude :  102.06
รายละเอียด :  วัดภูพระ (ศิลาอาสน์) ตั้งอยู่บ้านนาไก่เซา ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิประมาณ 20 กิโลเมตร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัวน่าจะดีที่สุด

จำนวนผู้เข้าชม :364