หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > พร้าว > โบราณสถานวัดพระเจ้าล้านทอง
โบราณสถานวัดพระเจ้าล้านทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานวัดพระเจ้าล้านทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :796