พระธาตุจอมหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุจอมหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่5 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.37
longitude :  99.25
รายละเอียด :  เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนตำบลป่าตุ้มให้ความเคารพสักการะ เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวอำเภอพร้าวที่เป็นที่ราบ มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ช่วงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
การเดินทาง :  พระธาตุจอมหิน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตบ้านทุ่งห้า ต.ป่าตุ้ม ห่างจากสำนักงาน ทต.ป่าตุ้ม ไปทางอำเภอเวียงป่าเป้าประมาณ ๑.๕ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :818