ปรกเจริญธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปรกเจริญธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.บางสวน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.69
longitude :  101.17
รายละเอียด :  ปรกเจริญธรรม... เป็นสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนผู้สนใจไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางสวน หรือตำบลใกล้เคียงมาร่วมกันปฏิบัติธรรม เป็นประจำทุกปี ปรกเจริญธรรม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ห่างจากวัดใหม่บางคล้า ประมาณ 400 เมตร ปรกเจริญธรรม เป็นสถานที่ที่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางสวน และตำบลใกล้เคียงมาปฏิบัติธรรม สร้างบุญบารมี สร้างความสุขทางด้านจิตใจ
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางถนนหลวงสาย 304 ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ตามเส้นทางเข้าวัดใหม่บางคล้า

จำนวนผู้เข้าชม :444