ล่องเรือเกาะ ลัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ล่องเรือเกาะ ลัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "-"
การเดินทาง :  "-"

จำนวนผู้เข้าชม :84