ไร่ถั่วลิสง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไร่ถั่วลิสง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาเวียง ม.6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :335