หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > หางดง > วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระธาตุหนองโขง (วงศ์เมธา)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านหนองโขง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การสืบสานจารีตประเพณีที่ยืดถือปฏิบัติกันมานานควรค่าในการส่งเสริมสนับ สนุนให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนบ้านเกิด เรื่องนี้ นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร นายก อบต.ขุนคง บอกว่า ที่วัดวงค์เมธา หรือวัดหนองโขง มีพระบรมสารีริกธาตุเจ้าวัดที่อยู่ คู่กับพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง ที่ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของชาวเชียงใหม่และชาวบ้านใน อ.หางดง ที่มีอายุยืนยาวมานานกว่า 1,000 ปี จึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมทำบุญที่วัดในวันที่ 3-4 มิ.ย.นี้ มีประเพณีรดน้ำดำหัวพระบรมสารีริกธาตุเจ้าวัดวงค์เมธา (หนองโขง) นอกจากชาวบ้านจะได้บุญยังจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีกด้วย การแห่พระบรมสารีริกธาตุ ถือว่าเป็นการรดน้ำดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำที่จะนำมารดน้ำดำหัวพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุในวัดวงค์เมธานั้น ตามประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดกัน มาจนถึงปัจจุบันจะต้องนำน้ำมะพร้าวมาประพรม เพราะน้ำมะพร้าวถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์สะอาดและศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคล หากประชาชนและนักท่องเที่ยวนำน้ำมนต์กลับบ้านไปประพรมให้บ้านเรือนแล้วเชื่อว่าจะเกิดมงคลกับครอบครัวด้วย
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :942