ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลผักปัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.41
longitude :  102.13
รายละเอียด :  ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่ริมถนนราษฎร์บรรจบ ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นสถานที่ที่ชาวอำเภอภูเขียวและใกล้เคียงที่เคารพนับถือและถือว่าเป็นศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอำเภอภูเขียวเคารพสักการะ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทำบุญสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง-เจ้าพ่อปู่ตาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ท่านได้ปกป้องคุ้มครองให้อำเภอภูเขียวอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
การเดินทาง :  โดยรถยนต์หรือรถโดยสารมาตามถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ชัยภูมิ - ภูเขียว มุ่งหน้าเข้าเมืองภูเขียว เลี้ยวขวาตรงธนาคาร ธกส.มาตามถนนราษฎร์บรรจบประมาณ 200 เมตรศาลเจ้าพ่อหลักเมืองภูเขียวจะตั้งอยู่ทางขวามือ

จำนวนผู้เข้าชม :267