สวนส้มธนาธร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนส้มธนาธร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต. ท่าตอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  20.06
longitude :  99.37
รายละเอียด :  สวนส้มธนาธร สวนที่ 8 ตั้งอยู่ หมูที่ 5 บ้านหาดชมพู สวนส้มขนาด 450 ไร่ มีศาลาชมวิว ที่สามารถมองเห็นแม่น้ำกก ที่ลัดเลาะพื้นที่ราบลุ่ม เพราะปลูกส้ม 2 สายพันธ์ ได้แก่ส้มสายน้ำผึ้งและโอเชี่ยนฮันนี่ไร้เมล็ด สวนธนาธร 8 มีกิจกรรม หลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้แก่ การชมวิวรอบสวนด้วยรถเรือ และเลือกเก็บส้มด้วยตัวคุณเอง
การเดินทาง :  ถนน สาย 1087 เชียงใหม่ - แม่จัน ระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ประมาณ 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :227