จุดชมวิว(อ่างปลาบึก)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิว(อ่างปลาบึก)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านหนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นจุดชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขง ช่วงฤดูแล้งจะเห็นบริเวณอ่างได้อย่างชัดเจน
การเดินทาง :  จากทางแยกบ้านหนองสองห้อง (หนองคาย) ตามทางหลวงหมายเลข 211 กม.ที่ 109-110 อยู่ติดกับทางหลวง 211

จำนวนผู้เข้าชม :267