วัดศรีสโมสร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีสโมสร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.กุดจอก อ.หนองมะโมง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056466034
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :56