จุดชมวิวเขากุฎิ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมวิวเขากุฎิ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม. 1 ต.เกาะยอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ประเพณีประจำปีของชาวเกาะยอสืบเนื่องมาจากความเชื่อเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าเกาะยอ หรือสมเด็จพระราชมุนีเขากุฎิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเกาะยอประเพณีขึ้นเขากุฎ มี 2 วัน คือวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 สมโภชผ้าขึ้นเขากุฎินำผ้าห่มเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอและห่มเจดีย์
การเดินทาง :  ถนนเส้นขึ้นยอดเขากุฎิ

จำนวนผู้เข้าชม :368