บ้านสายรุ้ง (บ้านดิน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านสายรุ้ง (บ้านดิน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านท่ามะไฟหวาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.13
longitude :  102.09
รายละเอียด :  บ้านสายรุ้ง เป็นตัวอย่างหนึ่งของ บ้านดิน ในโครงการของ ศูนย์อบรมสร้างบ้านดิน เพื่อการพึ่งตนเอง ลักษณะอาคารดิน ออกแบบขนาดพอเหมาะ สำหรับครอบครัวขนาดเล็ก ...
การเดินทาง :  จากอำเภอแก้งคร้อ ตามถนนหลวง หมายเลข 2353 ถึง บ้านท่ามะไฟหวาน หมู่ที่ 1 ประมาณ 32 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :346