หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงใหม่ > ฝาง > วัดจองออก(วัดจองแป้น)
วัดจองออก(วัดจองแป้น)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดจองออก(วัดจองแป้น)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนพระนางสามผิว หมู่ที่ 3 ต.เวียง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งศตวรรษ โดยการก่อสร้างของพี่น้องชาวไทยใหญ่ เมื่อสร้างเสร็จได้มีกลุ่มผู้อพยพชาวไทยใหญ่เข้ามาทำนุบำรุงด้วยสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่ โดยสร้างวัดจองแป้นก่อนแล้วคณะศรัทธาบางส่วนได้แยกออกมาตั้งวัดใหม่ซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องกันชื่อวัดต้นรุง(จองตก)
การเดินทาง :  ชุมชนพระนางสามผิว ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

จำนวนผู้เข้าชม :890