ตลาดโบราณบางพลี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดโบราณบางพลี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.บางพลีใหญ่
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  023373086
latitude :  13.60
longitude :  100.71
รายละเอียด :  ตลาดน้ำบางพลี หรือ ตลาดน้ำโบราณบางพลี เป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งอยู่ริมคลองสำโรง ลักษณะเป็นห้องแถวไม้โบราณ 2 ชั้น ปลูกติดต่อกันเป็นความยาวกว่า 500 เมตร อยู่ใกล้กับวัดบางพลีใหญ่ใน เดิมมีชื่อว่า "ตลาดศิริโสภณ" สันนิษฐานว่าชาวจีนเป็นผู้เข้ามาเปิดร้านในตลาดนี้ราว พ.ศ. 2400 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) เดิมเป็นชุมชนใหญ่มีความรุ่งเรืองมากในอดีต
การเดินทาง :  เส้นทางที่ 1 จากถนนบางนา-ตราด วิ่งเข้าถนนกิ่งแก้ว-บางพลี พอถึงบางพลีก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ จากนั่นเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางพลีใหญ่ใน เส้นทางที่ 2 จากสนามบินสุวรรณภูมิหรือมอเตอร์เวย์ วิ่งถนนกิ่งแก้วแล้วขึ้นสะพานข้ามถนนบางนา-ตราด มาสู่บางพลี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเทพารักษ์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางพลีใหญ่ใน เส้นทางที่ 3 จากถนนศรีนครินทร์ สำโรง ปากน้ำ ฯลฯ วิ่งถนนเทพารักษ์ มุ่งหน้าบางพลี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวัดบางพลีใหญ่ใน

จำนวนผู้เข้าชม :385