หน้าแรก > ภาคใต้ > ภูเก็ต > ถลาง > อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าเรือ ม.3 ตำบลศรีสุนทร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  7.98
longitude :  98.36
รายละเอียด :  ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีไทย ที่ป้องกันเมืองถลางให้พ้นจากข้าศึกได้ในสงครามเก้าทัพ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ท้าวเทพกระษัตรี มีชื่อเดิมว่า "ท่านผู้หญิงจัน" ท้าวศรีสุนทร เป็นน้องมีชื่อเดิมว่า "คุณมุก" ทั้งสองเป็นบุตรีของจอมรั้งเจ้าเมืองถลาง อนุสาวรีย์ของทั้งสองท่านตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกท่าเรือในตำบลศรีสุนทร สร้างขึ่นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ จากหลักฐานสำคัญในจดหมายเหตุเมืองถลาง ๖ ฉบับ เพื่อเป็นการเสริมและสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จเปิดถนนสายถลาง ที่ได้พระราชทานนามว่า ถนนเทพกระษัตรี และได้มีการตั้งชื่อตำบลในภูเก็ต 2 ตำบลตามท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร คือตำบลเทพกษัตรีย์ และตำบลศรีสุนทรโดยจะมีการจัดงานรำลึกถึงท่านทุกปี
การเดินทาง :  อนุสาวรีย์ของทั้งสองท่านตั้งอยู่ที่วงเวียนสี่แยกท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2509

จำนวนผู้เข้าชม :343