น้ำตกป่าละอูน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกป่าละอูน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านป่าละอู
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  น้ำตกป่าละอูน้อย เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้่นจากน้ำที่ไหลรวมกันจากเทือกเขาตะนาวศรี เกิดเป็นน้ำตก 1 ชั้น ที่มีความสวยงาม เนื่องจากน้ำตกป่าละอูน้อยยังดไม่ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ จึงทำให้ทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติยังสมบูรณ์ ท่ามกลางขุนเขาป่าไม้อันเขียวขจี ทั้ง ต้นไม้ กล้วยไม้นานาชนิด สัตว์ใหญ่น้อยจำนวนมาก รวมถึงผีเสื้อสวยงามแปลกตา ระหว่างการเดินทางจะได้พบกับปูคีรีขันธ์ แห่งเดียวหรือที่เรียกว่า ปี 7 สี ซึ่งพบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ๋์แห่งเดียว เมื่อถึงน้ำตกจากการเดินทางอันแสนลำบาก ก็จะได้พบกับน้ำตกอันเย็นฉ่ำ ปกคลุมไปด้วยป่าเขาที่ร่มรื่นจนรู้สึกหายเหนื่อยได้ในทันที
การเดินทาง :  ควรเดินทางด้วยรถ 4 WD จากด่านพุไทรถึงหมู่ที่ 3 ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร เดินทางต่ออีก 1.5 กิโลเมตร ซี่งเป็นทางลูกรังและจากนั้นเป็นการเดินเท้าเพื่อชมธรรมชาติสองข้างทางประมาณ 3 ชั่วโมง ก็ถึงน้ำตก การไปน้ำตกป่าละอูน้อยนั้นควนเตรียมสัมภาระในการพักแรมให้พร้อม เพราะจะต้องพักแรมกลางป่า 1 คืน เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวกสบายมานัก จึงทำให้ล่าช้า

จำนวนผู้เข้าชม :432